Hlavní stránka
Kdo jsem
Zaměření poradny
Než přijdete do poradny
Kontakt, ceník a způsob objednání
Archiv

najdete nás zde

GPS: 48°59'13.263"N,
       14°26'11.818"E


bežná i exotická homeopatika
(Rakousko)

 


kompletní sortiment homeopatik
(Velká Británie)


Copyright ©
David Wiesner

  Celý článek 

  Klinická studie EPI3 prokazuje význam a postavení homeopatie v současné západní medicíně. EPI3 zároveň prokazuje, že homeopatie vyhovuje přísným kritériím "evidence-based" medicíny, tedy medicíny založené na důkazech.

   Podívejme se stručně na EPI3, což je jedna z řady dosud provedených klinických studií, které statisticky jednoznačně prokazují, že homeopatické léky  významně přispívají k vyléčení konkrétních diagnóz definovaných v systému západní medicíny.

   V rámci studie EPI3 byl testován léčebný efekt homeopatik podávaných při léčbě diagnóz: dg.SAD (poruchy spánku, úzkosti, deprese), dg.DMS (revmatologie a autoimunitní onemocnění) a dg.IVAS (infekce horních cest dýchacích, resp. infekce ORL).

   Studie byla provedena na neobvykle rozsáhlé kohortě 11809 pacientů, kteří byli v péči 850 praktikujících lékařů a terapeutů, z nichž 196 bylo výlučně alopatického zaměření, 256 bylo homeopatů a 352 bylo praktiků s kombinovanou alopatickou a homeopatickou praxí.

   EPI3 klinická studie jasně prokázala, že pacienti v péči homeopatů užívali 2x méně nesteroidních antiflogistik, analgetik a antipyretik, 2x méně antibiotik a 3x méně antipsychotik než pacienti s výhradně alopatickou péčí. Zásadním prokázaným přínosem homeopatické léčby v rámci EPI3 tedy je nižší zátěž vedlejšími účinky podávaných alopatických léků. Homeopatie tak doložitelně snižuje riziko výskytu polékových stavů a iatrogenního poškození organizmu.

   Závěry EPI3 studie dokládají praktický léčebný přínos homeopatie pro pacienta a potvrzují smysluplnost komplementárního (tedy doplňujícího) postavení homeopatie vůči alopatické léčbě v systému konvenční medicíny.

   Samotná studie EPI3 byla provedena v letech 2007-2008. Získaný rozsáhlý soubor klinických dat je dosud vyhodnocován a výsledky průběžně publikovány v řadě mezinárodních odborných impaktových časopisů s peer-review hodnocením, viz např. zde: PLOS ONE, 9:3, Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008.

   Jedním z posledních letošních článků je pak: BMC CAM, 16:125, Homeopathic medical practice for anxiety and depression in primary care: the EPI3 cohort study.

   Můžeme uzavřít, že současný význam a postavení homeopatické léčby v systému západní medicíny je mimo jiné i díky plně validní EPI3 klinické studii dostatečně doložena s užitím moderních principů "evidence-based" medicíny, tedy medicíny založené na důkazech.


www.homeodarius.cz