Hlavní stránka
Kdo jsem
Zaměření poradny
Než přijdete do poradny
Kontakt, ceník a způsob objednání
Archiv

najdete nás zde

GPS: 48°59'13.263"N,
       14°26'11.818"E


bežná i exotická homeopatika
(Rakousko)

 


kompletní sortiment homeopatik
(Velká Británie)


Copyright ©
David Wiesner

  Kontakt, ceník a způsob objednání 

   
Adresa:

 

Ing. Ivo Wiesner, CSc.
K. Chocholy 1262/16
370 05 České Budějovice
  • pohodlný bezbariérový přístup

  • umístění poradny na plánu města mapy.cz
    GPS: 48°59'13.263"N, 14°26'11.818"E

mobil: (+420) 732 443 029

e-mail:  homeodarius@gmail.com

Objednání do poradny: ideálně volejte přímo na mobil: +420-732 443 029. Volat lze kdykoliv mezi  9:00 a 19:00 hod. Během poraden je sice mobil vypnutý, ale o přestávkách provolávám ztracené hovory zpět. Hovory, které se nepodařilo vyřídit v běžný den, však nejsou přenášeny k vyřízení do druhého dne.

Hodnota individuálního vstupního odběru případu s předpisem homeopatik, resp. hodnota následného pokračování případu s předpisem nových homeopatik ... 1470,- .

Průběh sezení: věnuji 40 minut na každý případ. Pokračování v řešení případu doporučuji obvykle za 3 měsíce, kdy sezení probíhá opět v rozsahu 40 min. Nejde tedy o krátkou kontrolu, ale o plnohodnotné  pokračující homeopatické sezení s novým předpisem homeopatik řešícím další disharmonie/vrstvy osobnosti, pokud tak případ vyžaduje.
   S veškerými informacemi sdělenými klientem během homeopatického sezení je nakládáno důsledně v režimu "důvěrné", to jest nic z vysloveného nebude sděleno/poskytnuto třetí straně/osobě za žádných okolností.

Pravidlo "jeden člověk v jednom čase": během jedné poradny (v jednom čase) je možno odebírat vždy pouze jeden případ. Není tedy možná terapie více osob během jednoho sezení. V případě dojezdu z větších vzdáleností je možno dohodnout časově na sebe navazující termíny při vynechání přestávek, které jinak oddělují jednotlivé poradny. Takto je každému případu zaručena maximální kvalita terapeutického působení odpovídající současnému mezinárodnímu standardu ECCH (European Council for Classical Homeopathy).

Důležité upozornění: Homeopatické poradenství nenahrazuje lékařskou péči. Poskytování homeopatického poradenství upravuje zák. č. 89/2012 Sb. ("nový Občanský zákoník", NOZ), § 2636 až 2651. Závazný detailní výklad právního ukotvení poskytování nelékařského homeopatického poradenství v České republice pak přináší rozsudek/rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 19.9. 2019, v plném znění ZDE.

Ze zákona povinné uvedení informace: Odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, terapie, léčby bez udání důvodu a požadovat vrácení peněz v plné výši je dle zák. č. 89/2012 Sb. ("nový Občanský zákoník") možno do 15 dnů ode dne započetí plnění služby, terapie, léčby.
   V případě poskytování homeopatického poradenství v naší poradně je tímto rozhodným dnem započetí plnění služby den, kdy je vyzvednuta doporučená zásilka homeopatik na pobočce České pošty. Po uplynutí této lhůty uvedený nárok zaniká.
   Pokud proběhlo na podnět klienta reklamační řízení ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) a bylo uzavřeno jako zamítnuté, může klient dále pokračovat v uplatňování sporného nároku zahájením procesu pokusu o mimosoudní vyrovnání (ADR - Alternative Dispute Resolution) s podporou ČOI ve smyslu zák. č. 378/2015 Sb. o ochraně spotřebitele (ZOS).


www.homeodarius.cz