Hlavní stránka
Kdo jsem
Zaměření poradny
Než přijdete do poradny
Kontakt, ceník a způsob objednání
Archiv

najdete nás zde

GPS: 48°59'13.263"N,
       14°26'11.818"E


bežná i exotická homeopatika
(Rakousko)

 


kompletní sortiment homeopatik
(Velká Británie)


Copyright ©
David Wiesner

  Vítejte 

Nechť moudře jest uváženo, že homeopatické poradenství nenahrazuje lékařskou péči.

Poskytování homeopatického poradenství upravuje zák. č. 89/2012 Sb. ("nový Občanský zákoník", NOZ), § 2636 až 2651.
 

  Fáze Měsíce

  Sluneční aktivita

sluneční záření
(X-rays)

Status

geomagnetické
pole

Status

www.moonconnection.com

www.n3kl.org


 
Homeopatie náleží k nejjemnějším a zároveň nejhlubším formám terapeutického působení. Jde o více než 200 lety prověřenou léčebnou metodu, která na základě individuálního přístupu k pacientovi a s využitím zákona podobnosti (similia similibus curentur) léčí nemoci často současnou medicínou jen obtížně řešitelné.

   "Homeopatie vyléčí vyšší procento případů, než jakákoliv jiná léčba."
   - Mahatma Gandhi

   Každá společnost, každý vztah, a tedy i každý člověk potřebuje nedotknutelný fundament, na kterém staví. Čili základy, které se nenarušují. Jinak se zhroutí. Homeopatická léčba vrací stabilitu těmto základům.

   Rodíme se na tento svět naprosto jedineční a originální. Tak kde se berou všichni ti stejní dospělí? Homeopatie nabízí cestu návratu k onomu jedinečnému a originálnímu v nás.

   K Poznání, Uzdravení, a Osvobození vlastního světa niterného, tak k tomu pravé umění homeopatie otevírá bránu, s užitím mocných sil léčebných ze živého i neživého odvozených.

   V Německu je dnes homeopatie přijímána a praktikována jako oficiální přírodní medicína a je součástí běžné nemocniční péče o pacienta.

   Pro konkrétní příklad se podívejme na Dětskou kliniku univerzitní nemocnice v Mnichově, kde působí tým homeopatů, kteří jsou běžně zváni ke konzultacím např. u těžších případů novorozenecké žloutenky, kde se často daří odvrátit nutnost transfúze krve. Jsou zváni k řešení případů abstinenčních příznaků novorozence, případů úrazů, spálenin či šokových stavů a stavů zmatenosti po operacích, případů nehojících se ran.

   Obecně jsou velmi dobré výsledky při užití homeopatie jako součásti pooperační péče. Na neurologii je homeopatie užívána jako zklidňující terapie neuralgií a podílí se na řešení případů neuropatií a neuroinfekce. Na onkologii napomáhá homeo léčba mírnit vedlejší účinky chemoterapie a ozařování. Homeopatie se stala důležitou součástí onkologické léčby.

   V Německu převládá k celostní medicíně pragmatický a pro pacienta užitečný postoj: „Cokoliv, co pomůže, je dobré.“ (Zdravotnictví a medicína 03/2014, str.14)  Takže se můžeme ptát: „Proč by to nemohlo – pro dobro a užitek pacienta – fungovat i u nás?“


www.homeodarius.cz